Voor al uw voertuigtaxaties

BPM-waardedruk voor ex-rental is 3%

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat door X geen koerslijst is toegepast waarin de negatieve factor van het huurverleden is verdisconteerd, zodat hij de waardevermindering van 3% aannemelijk moet maken.

Lees hier verder.