Voor al uw voertuigtaxaties

Wetswijziging BPM 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 wordt de Wet BPM gewijzigd.  
Vanaf dan zijn de BPM-tarieven gebaseerd op de CO2-uitstoot die gemeten is op basis van de WLTP-testmethode. Dat gebeurt op dit moment nog op basis van de NEDC2.

In samenwerking met onze jurist Sacha Bothof van 123bpm.nl zullen wij proberen zo goed en duidelijk mogelijk te communiceren over deze wetswijziging.

Hieronder vind je een aantal vragen met antwoorden.

Mocht je nog een aanvullende vraag hebben om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen, dan horen wij het graag.

Waarom worden op 1 juli 2020 de BPM-tarieven gewijzigd?
Vanaf 1 september 2017 geldt de WLTP-methode om de CO2-uitstoot te berekenen. Omdat de CO2-uitstoot en de BPM hierdoor flink stijgt, mag er in een overgangsperiode gebruik gemaakt worden van een  terugrekenformule. De uitkomst hiervan is de NEDC2-waarde. Die zou budgettair neutraal moeten zijn. Echter uit diverse onderzoeken blijkt dat de NEDC2-CO2-uitstoot nog steeds te hoog is. Daarom worden de BPM tarieven op 1 juli 2020 neerwaarts bijgesteld, zodat wanneer de BPM op basis van de WLTP-uitstoot wordt berekend, deze budgettair neutraal is en in overeenstemming is met de situatie van voor 1 september 2017.

Als ik op 1 juli 2020 een nieuwe auto invoer, welk tarief moet ik dan toepassen?
U past dan de WLTP-uitstoot toe in combinatie met de op 1 juli 2020 geldende BPM-tarieven.

Is er een overgangsperiode?
Ja, als u bij de RDW de aanvraag tot afgifte van het kenteken hebt gedaan voor 1 juli 2020, en de auto wordt in juli of augustus 2020 geregistreerd, dan mag u nog een beroep doen op het oude tarief. In dat geval hanteert u de NEDC2-uitstoot in combinatie met de voor 1 juli 2020 geldende
BPM-tarieven. Dit is een keuze, geen verplichting. 

Als ik op 1 juli 2020 een gebruikte auto invoer, welk tarief moet ik dan toepassen?
U hebt dan een keuze. Of u hanteert de NEDC2-uitstoot in combinatie met de voor 1 juli 2020 geldende BPM-tarieven, of u hanteert de WLTP-uitstoot in combinatie met de vanaf 1 juli 2020 geldende tarieven. Zodra de datum eerste toelating van een gebruikte auto is gelegen vóór 1 juli 2020, mag u een keuze maken tussen het oude en het nieuwe tarief.

Als ik op 1 juli 2020 een gebruikte auto invoer met een datum eerste toelating van 1 juni 2020, mag ik dan de NEDC2-uitstoot hanteren in combinatie met de vanaf 1 juli 2020 geldende BPM-tarieven?
Nee, dat mag niet.

Ik ben een artikel 8-vergunninghouder. Ik heb in juni 2020 melding gedaan en de Bruto BPM berekend aan de hand van de NEDC2-uitstoot in combinatie met de voor 1 juli 2020 geldende BPMtarieven. De auto wordt in juli 2020 geregistreerd. Mag ik dan nog kiezen voor het nieuwe BPMtarief?
Ja, als het vanaf 1 juli 2020 geldende BPM-tarief gunstiger uitpakt, dan mag u dat tarief alsnog
toepassen. U kunt in dat geval bezwaar laten indienen tegen de betaling op aangifte.

Als ik op 1 juli 2020 een gebruikte auto invoer en een keuze maak tussen NEDC2 of WLTP, ben ik daarmee dan altijd het voordeligst uit?
Nee. In veel gevallen is het nog steeds gunstiger om een beroep te doen op de NEDC1-uitstoot (dat is de oude testmethode). Voor auto’s met een d.e.t. voor 1 juli 2020 moet altijd worden onderzocht welke testmethode in combinatie met welk tarief het voordeligst is. Om een beroep te
doen op de NEDC1-uitstoot moet bezwaar gemaakt worden tegen de betaling op aangifte.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over WLTP en alle wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!