Gerechtshof: Autobedrijf hoeft schadeverleden importauto niet (altijd) te kennen

Volgens het Hof heeft het autobedrijf niet de plicht om in alle gevallen onderzoek te doen naar het schadeverleden van een auto.

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in hoger beroep bepaald dat een autobedrijf een verkochte auto met schadeverleden niet hoeft terug te kopen. De koper deed, nadat het ontdekte een auto te hebben gekocht met een schadeverleden, een beroep op de conformiteitwetgeving om de koop ongedaan te maken. De kantonrechter stelde in eerste aanleg de koper in het gelijk.

In 2019 verkocht autobedrijf Autosale uit Oss een geïmporteerde auto voor ruim 15 duizend euro. Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper nog vragen gesteld over het (schade)verleden van de auto. Het autobedrijf meldde daarop het verleden van de auto niet te kennen. Het bedrijf deed uiteindelijk navraag en daaruit bleek dat de auto lichte schade had gehad. De koper liet de auto daarna taxeren. Uit het taxatierapport bleek dat de carrosserie in beschadigde staat verkeerde. Los daarvan verkeerde de auto in normale staat, aldus de taxateur.

In mei liet de koper de auto voorzien van een trekhaak, lpg-installatie en zomerbanden. Nadat de koper daarna bij navraag van het exporterende bedrijf hoorde dat het een schadeauto betrof, wilde het de koop alsnog ongedaan laten maken. Dit omdat het autobedrijf onterecht zou hebben gemeld dat de auto geen schadeverleden kende. De koper stapte daarop naar de rechter. Die gaf de koper gelijk en stelde dat het autobedrijf het schadeverleden moet kennen.

Redelijkerwijs

Het gerechtshof stelt echter dat op het moment dat de koop gesloten werd het autobedrijf nog geen uitspraken gedaan had over de staat van de auto. En dat later gedane mededelingen dus geen "onterechte verwachtingen hebben kunnen wekken". Daarnaast blijkt ook uit de correspondentie niet dat het autobedrijf garanties heeft gegeven over de staat van de auto. Het Hof merkt op dat het schade- en onderhoudsverleden van een auto niet altijd toegankelijk en volledig gedocumenteerd is. "Er is ook geen aanleiding om aan te nemen dat in alle gevallen eerdere schade waarneembaar is. Mede daarom behoeft het schade- en onderhoudsverleden de verkoper van een auto niet in alle gevallen bekend te zijn", schrijft het Hof.

Van meer betekenis is de staat waarin de auto zich bevindt, als de verkoper deze te koop aanbiedt. Het hangt echter af van de omstandigheden van het geval af welke staat en dus eigenschappen een koper redelijkerwijs mag verwachten van een aangeboden auto."

Het Hof vernietigt nu het eerdere vonnis. "Mede in het licht van het voorgaande gaat het naar het oordeel van het hof te ver om in het algemeen aan te nemen, zoals de kantonrechter heeft gedaan, dat een autohandelaar zich moet vergewissen van het schade- en onderhoudsverleden van een auto en dat het voor zijn risico komt als hij zich voor zijn wetenschap baseert op informatie van degene van wie hij de auto heeft verkregen.

Versnellingsbak

De koper meldde dat de auto versnellingsbak gebreken kende die aanwijsbaar verband zouden houden met het schadeverleden. Ook dat punt wordt door het Hof verworpen. Volgens het Hof staat niet vast dat deze problemen te maken zouden hebben met het schadeverleden. Ook reed de koper al meer dan 6.000 kilometer met de auto. Eveneens zou nergens uit blijken dat schade ondeugdelijk hersteld was. Het Hof schrijft dat er geen feiten of omstandigheden aangedragen zijn die toereikend zijn om in dit geval wél een dergelijke onderzoeksplicht te aanvaarden. Dit brengt mee dat het autobedrijf geen mededelingsplicht had."

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram