Wie zijn wij?

Automobiel Taxaties

Van Heemstraweg 123

6651 KH  DRUTEN

KVK: 71468889

Welke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van de opdracht vragen wij de gegevens die wij nodig hebben om je (aan)vraag, opmerking of bericht met andere doeleinden te kunnen beantwoorden of verwerken. Wij verwerken alleen de informatie de je aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • contactgegevens, zoals naam- en adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers;
 • schadegegevens;
 • beeld- en geluidsmateriaal;
 • gegevens over jouw voertuig(en), zoals bijvoorbeeld kenteken(s), chassisnummers en
  uitvoeringsspecificaties;
 • financiële gegevens, zoals een IBAN;
 • gegevens over jouw identiteit of identiteitspapieren;
 • overige gegevens, zoals bijvoorbeeld een RSIN of vergunningsnummer

Waarom verzamelen wij deze info?

 • om met je te communiceren;
 • ten behoeve van het uitvoeren van de met jouw overeengekomen werkzaamheden of diensten;
 • ten behoeve van het leveren van goederen;
 • ten behoeve van het opstellen van een taxatierapport of advies;
 • om te communiceren met betrokken derden, zoals bijvoorbeeld uw
  verzekeringsmaatschappij, de Belastingdienst, de Rijksdienst Wegverkeer of de Douane;
 • om je te informeren over onze dienstverlening;
 • om onze werkzaamheden correct en efficiënt uit te voeren, onze administratie adequaat tekunnen inrichten, je een factuur te kunnen sturen en te voldoen aan onze administratieve – en archief verplichtingen;

Duur van de opslag

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt . De gegevens die wij nodig hebben voor de door ons uitgebrachte rapporten bewaren wij tot 7 jaar na het beëindigen van de werkzaamheden. Als gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, worden ze verwijderd. In het geval wij een gerechtvaardigd belang hebben kunnen gegevens langer dan de aangegeven periode worden bewaard.

Beveiliging

Om jouw gegevens goed te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passende technische maatregelen genomen. Alle verwerkers van de website en ons gegevensbeheer hebben een zogenoemde verwerkersovereenkomst ondertekend. Verdere maatregelingen waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, geanonimiseerd IP-adres en complete veiligheidscheck door onze ICT-partner  Chef du Web in mei 2018 zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Recht op inzage

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

 • informatie over welke gegevens wij van je verwerken;
 • inzage;
 • rectificatie;
 • Wissen van je gegevens;
 • overdraagbaarheid van de door jou zelf aan ons verstrekte gegevens;
 • bezwaar tegen verwerking;

Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk of per mail (info@automobieltaxaties.nl) verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Cookies

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, waardoor we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische en tracking cookies. Deze informatie wordt zoals eerder genoemd geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Uw opgeslagen gegevens opvragen?

E-mail:

Ik stem ermee in dat Automobiel taxaties mijn e-mailadres bewaart zodat zij mijn verzoek om informatie kunnen behandelen Meer weten? Lees ons privacybeleid.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram