13-wekeneis voor BPM-teruggaaf is harde vervaltermijn

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat één exportverzoek wegens het niet voldoen aan de 13-wekeneis terecht door de inspecteur niet-ontvankelijk is verklaard. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram