Auto met transportschade blijft nieuw

Wolters Kluwer

De Hoge Raad oordeelt dat de waardedaling door schade voorafgaande aan de eerste ingebruikneming op de weg niet de conclusie kan rechtvaardigen dat de auto daadwerkelijk op de weg in gebruik is geweest.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram