Auto niet direct herstellen na indienen aangifte.

Je hebt je auto door ons laten taxeren? Dan dien je deze auto 6 werkdagen (dag van ontvangst BPM aangifte door belastingdienst plus 6 werkdagen) in de staat te laten zoals de auto door onze taxateurs is getaxeerd.

Bij een hertaxatie is het van belang dan het voertuig in dezelfde staat verkeert zoals vastgelegd in het taxatierapport. De schade dient dezelfde schade te zijn zoals getaxeerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram