Beperkte matiging proceskosten voor BPM-zaken

Wolters Kluwer

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de eerder toegekende vergoedingen van € 246 per zaak en € 1002 voor de drie zaken te hoog zijn, maar dat de inspecteur deze niet heeft bestreden. X bv krijgt in hoger beroep per zaak € 150. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees hier verder.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram