Bewijslast inzake BPM-waardedruk rust op aangever

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv aannemelijk moet maken dat er waardeverminderende omstandigheden zijn. Er is door haar geen enkele concrete onderbouwing geleverd dat te veel BPM is geheven.

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram