BPM-exportregeling is EU-proof

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de termijn van dertien weken lang genoeg is om het recht op teruggaaf te effectueren. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram