CO2-uitstoot is vast gegeven voor BPM-naheffing

Wolters Kluwer

De Hoge Raad oordeelt dat de CO2-uitstoot van de onderhavige auto een gegeven kenmerk is en dat deze dus niet meer als variabele kan worden aangevoerd om eerder in Nederland geregistreerde auto’s met een lagere CO2-uitstoot als soortgelijk te beschouwen.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram