Geen BPM-naheffing voor Ferrari met 'total loss' schade

X koopt op 1 december 2014 in Duitsland een zwaar beschadigde Ferrari 458 4.5 V8 Italia voor € 67.000. met datum van eerste toelating van 1 augustus 2014. In mei 2016 doet X BPM-aangifte en volgens het taxatierapport is de handelsinkoopwaarde € 60.985. Op de koerslijstwaarde is € 78.244 schade in mindering gebracht, zijnde € 54.576 actuele schade, € 2784 waardecorrectie door parallelimport en € 20.884 correctie wegens het schadeverleden. X voldoet aldus € 14.089 aan BPM. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat de waardevermindering door de schade slechts € 29.133 is, zijnde 90% van de geraamde herstelkosten. In geschil is de naheffingsaanslag van € 10.970.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram