Geen BPM-vermindering zonder afdoende motivering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het ongemotiveerde beroep van X bv op het “tussenliggend tarief” onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een verdere BPM-vermindering. De bewijslast ter zake rust namelijk op haar.

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram