Geen BTW over de BPM in nieuw stelsel

Afbeeldingsresultaat voor automobiel management

Ook na de wijzigingen rond de BPM blijft gelden dat er geen BTW wordt geheven over de BPM wanneer de inschrijving in het kentekenregister (en dus de afdracht van de BPM) plaatsvindt op naam en voor rekening van de koper. Net als op dit moment moet uit de boekhouding van de importeur/dealer wel blijken dat hij optreedt voor de koper.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram