Geen correctie voor dealer- en marktsituatie bij BPM-taxatie

Wolters Kluwer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv zonder nadere of aanvullende verklaring van haar taxateur niet aannemelijk maakt dat op de handelsinkoopwaarde ten onrechte geen 15% correctie in aanmerking is genomen.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram