Geen lagere BPM voor schade aan motorkap

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat uit de stukken niet kan worden afgeleid wanneer de schade aan de motorkap is hersteld en dat deze onduidelijkheid voor rekening en risico van X bv komt. De schade bij de schouw door Domeinen wordt dus als uitgangspunt genomen.

Lees hier meer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram