Geen rentevergoeding wegens vooruitbetalen van BPM

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv onvoldoende motiveert dat het aangifte- en registratieproces tot gevolg heeft dat, achteraf bezien, op importvoertuigen een hogere BPM rust dan op gelijksoortige binnenlandse voertuigen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram