Geen schending hoorplicht na meerdere afzeggingen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de gemachtigde in het licht van de meerdere door hem geannuleerde hoorgesprekken zelf het initiatief had moeten nemen om alsnog te worden gehoord.

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram