Geen teruggaaf BPM na uitvoer auto naar andere lidstaat

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2020-02-20_13-56-06.png

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het verzoek om teruggaaf van bpm wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat X niet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister deze teruggaaf heeft verzocht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Klik hier om het hele artikel te lezen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram