Hogere proceskostenvergoeding voor BPM-zaak

De Hoge Raad oordeelt dat het in het Besluit proceskosten bestuursrecht gemaakte verschil tussen WOZ en BPM-procedures enerzijds en andere procedures anderzijds discriminatoir en in strijd is met art. 1 van de Grondwet.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram