Interne compensatie voorkomt hogere BPM-teruggaaf

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv niet aannemelijk maakt dat de waardevermindering van de auto's door de schade meer is dan 72% van de geraamde herstelkosten.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram