Kaderbesluit BPM geactualiseerd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2020-02-20_13-56-06.png

Het besluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen (kaderbesluit BPM) is geactualiseerd. Alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen BPM en MRB. Diverse goedkeuringen zijn komen te vervallen door de wijziging van het belastbaar feit of omdat ze zijn gecodificeerd. Ook is een aantal onderdelen verduidelijkt of geactualiseerd.

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram