Koerslijsten geen gedingstukken van inspecteur

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2020-02-20_13-56-06.png

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur geen ‘marge-koerslijsten’ als gedingstukken hoeft te overleggen. Het is namelijk aan X bv om feiten te stellen en, bij betwisting door de inspecteur, aannemelijk te maken die kunnen leiden tot een vermindering van de verschuldigde BPM. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Klik hier om het hele artikel te lezen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram