Voor al uw voertuigtaxaties

Late overlegging van margekoerslijst is geen eigen schuld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank terecht een proceskostenvergoeding heeft toegekend, ondanks dat de noodzaak tot het instellen van beroep mede voortvloeide uit de eigen handelwijze van X.

Lees hier verder.