Late overlegging van margekoerslijst is geen eigen schuld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank terecht een proceskostenvergoeding heeft toegekend, ondanks dat de noodzaak tot het instellen van beroep mede voortvloeide uit de eigen handelwijze van X.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram