Over aanvullende BPM-teruggaven wordt belastingrente vergoed

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat de heffingssystematiek van de BPM niet in strijd is met het Unierecht. Met betrekking tot de aanvullende BPM-teruggaven dient belastingrente vergoed te worden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram