Terechte BPM-naheffing voor Ferrari

Wolters Kluwer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de keuzemogelijkheid voor een taxatie, een koerslijst of een forfaitaire tabel waarborgt dat een reële waardedaling in aanmerking wordt genomen of een waarde wordt geschat die de werkelijke waarde zeer sterk benadert.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram