Terechte BPM-naheffing voor kampeerauto

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de afschrijving van een kampeerauto niet gebaseerd kan worden op de waardedaling van een bestelauto, omdat beide typen auto's – met name gelet op het verschil in intensiteit van het gebruik – niet met elkaar vergelijkbaar zijn. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees hier meer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram