Terechte BPM-naheffing voor kampeerauto

Wolters Kluwer

Hof Den Haag overweegt dat al wat de heer X in hoger beroep heeft aangevoerd geen doel treft. Zijn stellingen, zo al relevant en te volgen, geven namelijk blijk van onjuiste rechtsopvattingen of missen feitelijke grondslag.

Lees hier verder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram