Voor al uw voertuigtaxaties

Terechte BPM-naheffing voor kampeerauto

Wolters Kluwer

Hof Den Haag overweegt dat al wat de heer X in hoger beroep heeft aangevoerd geen doel treft. Zijn stellingen, zo al relevant en te volgen, geven namelijk blijk van onjuiste rechtsopvattingen of missen feitelijke grondslag.

Lees hier verder.