Terechte BPM-naheffing voor nieuwe Mercedes

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2020-02-20_13-56-06.png

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat door X bv geen feiten of omstandigheden zijn gesteld die duiden op daadwerkelijk gebruik op de weg. De auto is na de vervaardiging niet of nauwelijks op de weg in gebruik geweest, zodat het om een nieuwe auto gaat. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Klik hier om het hele artikel te lezen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram