Wat verstaat de belastingdienst onder nieuwe of bijna nieuwe vervoersmiddelen?

Wat verstaat de belastingdienst onder nieuwe vervoersmiddelen voor de BPM?

Uit de veelheid aan jurisprudentie lijkt inmiddels duidelijk te zijn geworden dat een datum eerste toelating die voor het moment van eerste inschrijving in Nederland ligt, níét bepalend is voor het antwoord ‘gebruikt’. Een ‘gebruikte’ auto is ‘aantoonbaar gebruikt’.

Kern van de stelregel is dat een voertuig ten tijde van de registratie in Nederland aantoonbaar ‘in gebruik genomen’ moet zijn in het buitenland. Een ‘harde grens’ waar de rechtspraak het gezamenlijk over eens lijkt te zijn, is 1.000 km op de teller. Met enkel deze tellerstand is een voertuig aantoonbaar in gebruik genomen. Heeft een voertuig minder kilometers op de teller, dan dient het gebruik met aanvullende feiten aangetoond te worden.

Voorbeelden gebruikt (bpm afschrijving):

  • Een voertuig zónder eerdere registratie maar met ‘genoeg’ kilometers kan ‘gebruikt’ zijn indien het gebruik bewezen kan worden. Voorbeeld: voertuigen gebruikt op circuits, slipbanen, luchthavens.
  • Een voertuig met 85 km dat is afgeleverd aan een eerste buitenlandse eigenaar die hem na aflevering direct in elkaar rijdt en inruilt, is bij invoer een gebruikte auto.
  • Een voertuig met 800 km op de teller, een registratie van twee dagen oud, heeft drie proefritten gemaakt die vastliggen in een proefritformulier, ís bij invoer een gebruikte auto.
  • Een voertuig met 1.000 km op de teller ten tijde van registratie in Nederland, ís bij invoer een gebruikte auto.

Wat verstaat de belastingdienst onder nieuwe vervoersmiddelen voor de BTW?

Een voertuig wordt door de Belastingdienst als 'nieuw' aangemerkt als het voertuig jonger dan 6 maanden is of minder dan 6000km heeft gereden.

Voor geïmporteerde voertuigen (landvoertuigen) die door de Belastingdienst als nieuw worden aangemerkt moet de Nederlandse BTW worden voldaan. Voor nieuwe voertuigen geldt altijd 21% over de netto aanschafprijs, ongeacht of je de 19% in het buitenland al hebt betaald. Hierdoor betaal je dus nogmaals 21% en niet het verschil van 2% in het BTW tarief.

Om de leeftijd van het voertuig te bepalen is de inschrijvingsdatum leidend. Voldoet een voertuig niet aan de eisen, dan moet de Nederlandse BTW worden betaald.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram