Vroeg schadeherstel belet BPM-waardevermindering

Wolters Kluwer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de staat van de auto moet worden beoordeeld naar de toestand op het tijdstip waarop het belastbare feit plaatsvindt en dat reeds herstelde schade niet in aanmerking kan worden genomen.

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram