VVD- en CDA-fractie vragen om nieuw WLTP-onderzoek

Voor het onderzoek van TNO naar impact van de WLTP op de bpm zou geen student in Nederland een voldoende halen en de second opinion erop was al niet veel beter, vindt CDA.

VVD en CDA zijn ontevreden over het second opinion-onderzoek dat het ministerie van Financiën liet uitvoeren naar het effect op de bpm van de overgang naar de nieuwe emissietest WLTP. Beide fracties hadden in een motie om een tweede onderzoek gevraagd, nadat er onder andere vanuit de autobranche kritiek kwam op het eerste onderzoek naar de budgetneutraliteit van TNO. De autobranche had KPMG onderzoek laten doen naar het effect van de WLTP op de bpm en kwamen tot de conclusie dat deze omzetting de staatskas miljoenen euro's extra zou opleveren.

Volgens beide fracties heeft de staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief met deze second opinion echter geen antwoord gegeven op hun eerder gestelde vragen. Volgens de fracties mankeert er van alles aan het secondopiniononderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau SEO. Maar bovenal was het niet de opdracht. Zo stelt de VVD in een reactie aan de staatssecretaris dat “niet is gevraagd om een controleonderzoek op eerdere bevindingen van TNO, maar om een onafhankelijk onderzoek naar de neutrale omzetting.”

Verbazing

Volgens de VVD kan uit het onderzoek van TNO niet de conclusie worden getrokken dat de omzetting van NEDC1 naar NEDC2 en de omzetting van NEDC2 naar WLTP voor de Nederlandse automobilist budgetneutraal heeft plaatsgevonden. Daarom wordt de staatssecretaris verzocht om opnieuw “een verdiepend onderzoek te doen in lijn met het reeds uitgevoerde verzoek in de motie-Omtzigt/Lodders.”

Verder verbazen de fracties van CDA, VVD en ook de PVV zich er in hun reactie aan de staatssecretaris over dat SEO vooral lijkt te hebben onderzocht waarom de bevindingen in het TNO-onderzoek wel zouden kloppen. Dat wordt mede afgeleid uit het feit dat TNO wel is gevraagd naar zijn bevindingen, maar KPMG niet.

Niet serieus

En CDA merkt op dat “het woord second opinion helemaal niet voorkomt in de motie” en dat om een onderzoek was gevraagd. Het CDA vindt dat het TNO-onderzoek van een niveau is waarvoor een student bij geen enkele universiteit een voldoende zou krijgen, en is het second opinion-onderzoek niet serieus te nemen. “Er is werkelijk waar geen enkele informatie gecheckt of gevalideerd. Er is alleen een kolom met percentages toegevoegd. De vraag in de motie niet ging over het overtypen van een tabel. De weg voorwaarts is nu een echt onafhankelijke uitvoering van de motie.”

De onderzoeksvraag die volgens CDA moeten worden beantwoord is of de overgang NEDC1-NEDC2-WLTP op macroniveau en microniveau budgettair neutraal is gegaan. “Waarom is aan SEO (of aan iemand anders) niet gewoon gevraagd om die twee onderzoeksvragen uit te voeren die in de motie genoemd zijn? Dat was toch helder”, aldus de fractie.

Bron: Luberto van Buiten in Automotive-online.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram