Zonder BPM-voldoening is geen bezwaar mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur aannemelijk maakt dat geen voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden, zodat het bezwaar van X bv terecht kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees hier verder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram